[Honkai Impact]แนะนำวาลคิเรีย Murata Himeko : Valkyrie Triumph [ ชีวภาพ ]

0
614

Murata Himeko : Valkyrie Triumph 1 ในคลาสของพันตรีฮิเมโกะ มีการชาร์จโจมตีใส่ศัตรูได้อย่างต่อเนื่องและท่าไม้ตายยังสามารถหยุดเวลาศัตรูแถมยังระเบิดสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้อีกด้วย!

Skill

ภาพ สกิล รายละเอียด
Triumph [สกิลหัวหน้าทีม] สร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น 15% เมื่อ HP ทั้งทีมสูงกว่า 80% ตัวละครประเภทชีวภาพจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25%
สกิลติดตัว By Victory ความแรงคริเพิ่มขึ้น x % เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ติดแช่แข็งหรือติดสตั๊น ( แรงค์ ss เมื่ออยู่นอกสนามทั้งทีมได้รับต้านทานการขัดจังหวะและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น x % เป็นเวลา x วิ )
Shock Wave เมื่อหลบสำเร็จ ( แบบจำกัดเวลา ) จะสร้างพื้นวงคลื่นไฟฟ้าใส่ศัตรูที่โจมตีและสตั๊นศัตรูที่อยู่รอบๆเป็นเวลา 2 วิ คูลดาวน์ 20 วิ หลังจากหลบสำเร็จจะสามารถใช้ท่าชาร์จโจมตีได้ทันที 1 ครั้งโดยไม่ต้องชาร์จ ( แรงค์ ss เมื่อใช้สกิลหลบต้านทานการขัดจังหวะเพิ่มขึ้นและความเสียหายที่ได้รับลดลง x % เป็นเวลา x วิ )

Charge-Heavy Sword โจมตีได้ 3 ครั้ง ชาร์จโจมตีต่อเนื่องได้ 3 ครั้ง ( ชาร์จค้างแล้วปล่อย ) การชาร์จ 1 ครั้งจะฟัน 2 ฮิต ทำให้ศัตรูกระเด็น โอกาสคริติคอลของการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น x % ต้านการขัดจังหวะระหว่างชาร์จและลดความเสียหายที่ได้รับ

ท่าชาร์จโจมตี
Valkyrie Charge กดโจมตีขณะที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วจะทำการกระโดดโจมตีใส่ศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ 450% ของพลังโจมตี เมื่อสลับตัวจะทำการฟันเป็นแนวนอนสร้างความเสียหายกายภาพของพลังโจมตี ( แรงค์ s เมื่อศัตรูถูกแช่แข็งจะปรากฏตัวลงมาฟันสร้างความเสียหายกายภาพ x % ของพลังโจมตี )

Blade Field สร้างมิติพิเศษ ( วงสีแดงขนาดใหญ่ ) ขึ้นมาเป็นเวลาสั้นๆ ศัตรูที่อยู่ภายในวงจะถูกหยุดเวลาลดความเร็วเป็นเวลา 8 วิ ศัตรูที่อยู่ในวงจะได้รับความเสียหายกายภาพแรงขึ้น หลังจากนั้นจะระเบิดสร้างความเสียหายกายภาพ 800% ของพลังโจมตี ใช้ 125 SP ( แรงค์ S เมื่ออยู่ในวงมิติสีแดงจะฟื้นฟูพลังชีวิตทุก 0.5 วิ ตามจำนวนศัตรูที่อยู่ในวงมิติ ทับได้มากสุด 4 ครั้ง )

เทคนิคการเล่น

เน้นชาร์จโจมตีวนเป็นคอมโบ ( ชาร์จโจมตีได้ 3 ครั้ง ) แล้วสามารถกดชาร์จวนลูปต่อได้เรื่อยๆ ใช้จังหวะหลังจากหลบศัตรูเพื่อให้สามารถใช้การชาร์จโจมตีต่อได้ทันทีโดนไม่ต้องกดชาร์จ

[ กดค้างชาร์จโจมตีปล่อย > กดค้างชาร์จโจมตีปล่อย > กดค้างชาร์จโจมตีปล่อย > วนลูปเดิม ]

จุดเด่น-จุดด้อย

จุดเด่น จุดด้อย
การชาร์จโจมตีสามารถวนลูปคอมโบได้เรื่อยๆแถมยังไม่ถูกขัดจังหวะขณะชาร์จโจมตี ระหว่างที่กดโจมตีหลังจากชาร์จโจมตีจะไม่สามารถกดหลบได้ทำให้กลายเป็นเป้านิ่งโดนดาเมจจากศัตรูได้ง่าย
Himeko ทุกคลาสสามารถวิ่งได้ทุกคนแถมยังโจมตีในขณะที่วิ่งไปถึงทำให้ศัตรูกระเด็นได้อีกด้วย ใช้วิ่งหนีก็ได้วิ่งในด่านก็ดี ต้องปลดขึ้นเป็นระดับ S เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ QTE
ท่าไม้ตายสามารถหยุดเวลาศัตรูไม่สามารถขยับได้แถมยังระเบิดสร้างความเสียหายหลังจากวงท่าไม้ตายหมดลง  ดาเมจค่อนข้างเบาไม่เหมาะจะเป็นตัวทำลายเกราะของศัตรู

ทีมแนะนำ

Murata Himeko : Valkyrie Triumph มีสกิลเมื่อหลบแบบจำกัดเวลาสำเร็จจะสร้างวงคลื่นไฟฟ้าทำให้ศัตรูและที่อยู่รอบๆติดสตั๊นสามารถส่งต่อ QTE ให้เพื่อนในทีมได้หากมีวาลคิเรีในทีมที่สามารถรับช่วงต่อ QTE จากฮิเมโกะได้ทันทีจะทำให้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวมากเลยทีเดียว

Valkyrie Chariot

เมื่อ Valkyrie Triumph หลบหลีกสำเร็จ ( แบบจำกัดเวลา ) จะสร้างคลื่นไฟฟ้าสตั๊นใส่ศัตรูและที่อยู่รอบๆจะทำให้ QTE ของ Valkyrie Chariot ทำงานลงมาทุบพื้นใส่ศัตรูในระยะด้วยความเสียหายที่รุนแรงและยังทำให้ศัตรูลอยขึ้นอีกด้วย ท่าไม้ตายสร้างหลุดดำดูดศัตรูมารวมกันและสามารสลับ Valkyrie Triumph ลงมาโจมตีต่อได้ทันที

Knight Moonbeam

เมื่อ Valkyrie Triumph หลบหลีกสำเร็จ ( แบบจำกัดเวลา ) จะสร้างคลื่นไฟฟ้าสตั๊นใส่ศัตรูและที่อยู่รอบๆ สกิลติดตัวของ Knight Moonbeam เมื่อตีใส่ศัตรูที่ติดสตั๊นจะสร้างความเสียหายธาตุและความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น หากทั้งทีมเป็นวาลคิเรียประเภทชีวภาพทั้งหมดจะได้ผลจากสกิลหัวหน้าทีมของ Knight Moonbeam หากเป็นตัวละครชีวภาพทั้งหมดจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 20 %

อุปกรณ์ที่แนะนำ

Murata Himeko : Valkyrie Triumph เน้นการชาร์จโจมตีเป็นหลักเพื่อวนใช้ชาร์จโจมตีคอมโบต่อได้เรื่อยๆและยังสกิลติดตัวที่เพิ่มความแรงคริเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกแช่แข็งและหลบหลีกแบบจำกัดเวลายังสร้างวงคลื่นไฟฟ้าใส่ศัตรูและรอบๆให้ติดสตั๊นได้ แต่มีการโจมตีที่เชื่องช้าเล็กน้อย ควรใส่อุปกรณ์ที่เพิ่มความเสียหายกายภาพการชาร์จโจมตี เพิ่มความเสียหายศัตรูที่ติดแช่แข็งหรือสตั๊นแรงขึ้นและเพิ่มความเร็วให้โจมตีได้ต่อเนื่อง จะทำให้การโจมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

อุปกรณ์แนะนำขั้นต้น

  1. อาวุธ Nitro Crystal เมื่อโจมตีจะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแช่แข็งจะทำให้ Valkyrie Triumph ตีได้แรงขึ้นจากสกิลติดตัวที่ความแรงคริเพิ่มขึ้นเมื่อตีศัตรูที่ติดแช่แข็ง เมื่ออัพเต็มให้ค่าคริที่ค่อนข้างสูงถึง 31 หน่วย
  2. สติกมา Naoe Kanetsugu ( บน ) สร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่มีโล่เพิ่มขึ้น 15% ( ระดับเริ่มต้น ) และทำความเสียหายใส่ศัตรูเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเกราะถูกทำลาย  Elizabeth Bathory ( กลางและล่าง ) เมื่อ hp สูงกว่า 80% ความเสียหายกายภาพและความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อใส่สองชิ้นความเสียหายกายภาพระยะใกล้จะเพิ่มขึ้น 

แบบขั้นสูง

1.อาวุธ Balmung เมื่อโจมตีจะปล่อยคลื่นใส่ศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ x % ของพลังโจมตีและยังมีโอกาส 15% ที่จะปล่อยคลื่นขั้นสูงทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 2 เท่าของปกติ แถมยังมีสกิลเมื่อกดใช้จะบัพพลังโจมตีให้กับตัวละครสร้างความเสียหายกายภาพแรงขึ้น เน้นไปทางโจมตีกายภาพล้วนๆ ถือว่าเป้นอาวุธที่ดีเกือบสุดของสายนี้เลยทีเดียว

1.1 อาวุธ Blood Dance เมื่อทำคอมโบสูงกว่า 15 คอมโบจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นและหากไม่ได้อยู่ในสนามรบมี HP ต่ำกว่า 50% จะฟื้นฟูเลือดทุก 0.5 วิ แถมยังมีสกิลฟันคลื่นดาบใส่ศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพ 9 x 35% ของพลังโจมตีและยังทำให้ติดสถานะคลั่งทำให้โจมตีเร็วขึ้น 2 เท่า แต่จะได้รับความเสียหายธาตุแรงขึ้น 30% (หากอัพเต็ม 5 ดาว จะเพิ่มเป็น 60% ) เป็นเวลา 6 วิ ( หากอัพเต็ม 5 ดาว จะเพิ่มเป็น 6 วิ ) 

2.สติกมา Cleopatra (บน) โจมตีใส่ศัตรูที่เกราะแตกแรงขึ้น สติกมา Planck (กลางและล่าง) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและการชาร์จโจมตี ลดความเร็วเคลื่อนที่แต่เพิ่มความเร็วโจมตีขึ้น เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น ความเสียหายที่ได้รับลดลงและตัวละครไม่ถูกขัดจังหวะขณะโจมตี ( ใช้กับอาวุธ Balmung  )

2.1 สติกมา Seele Vollerei ( บนและล่าง ) หาก sp ขณะต่อสู้สูงกว่า 150 หน่วย จะทำให้ sp ที่เกินมาสร้างความเสียหายกายภาพและความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น ผลของเซ็ตสองชิ้น ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นหากถูกโจมตีจะสุ่มเทเลพอร์ตไปยังที่อื่นที่ใกล้เคียง สติกมา Planck (กลาง) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี

ตัวอย่างไอเทมที่พอใช้แก้ขัดได้

อาวุธ Claymore 16 โจมตีใส่ศัตรูที่ติดสตั๊น อัมพาต และลดความเร็วแรงขึ้น พอใช้แก้ขัดได้ในช่วงนึงสติกมา Elizabeth Bathory เพิ่มพลังโจมตีกายภาพในขณะต่อสู้ เมื่อใส่ครบ 3 ชิ้น จะเพิ่ม SP สูงสุดขณะต่อสู้และเมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาสที่จะฟื้นฟู HP ทำให้อยู่ได้นานขึ้น

วิธีการได้รับ

วิธีการได้รับคือจากการสุ่มกาชาหรือเก็บเศษจิ๊กซอว์ทั้งหมด 30 เศษได้ที่ร้านค้าและด่านต่างๆดังนี้

เล่นให้จบบท 4 ระดับปกติด่านบทที่ 3 ระดับยากจะเปิดขึ้นให้เราสามารถไปยังด่าน Act.6 ( 3-17 ) (ด่าน Act.6 ( 3-18 ) ดรอป 2 ชิ้น )เพื่อทำการฟาร์มเก็บเศษชิ้นส่วนได้ ( ดันระดับยาก H จะเล่นได้แค่ 3 ครั้งต่อวันเท่านั้นหากต้องการฟาร์มเพิ่มจะต้องจ่ายด้วยเพชรครั้งละ 50 เม็ด เพื่อจะเข้าไปเล่นครั้งต่อไป ) ซึ้งการฟาร์มจะต้องใช้เวลาและความอดทนในการเก็บเล็กเก็บน้อยในแต่ละวันหากยิ่งปลดด่านมากก็จะมีด่านให้ฟาร์มได้มากขึ้น!

หน้าตาเศษชิ้นส่วนตัวละครหากดรอบ

ใน 1 วันด่านจะล็อคของเอาไว้ว่าจะดรอบหรือไม่ดรอบไม่สามารถรีใหม่ได้ต่อให้ออกเข้าใหม่ก็ตาม! จิ๊กซอว์จะตกที่บอสเท่านั้น!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here